ทุเรียน 2 เดือนไม่ทราบเป็นโรคอะไรใบออกสีเหลืองช่วยบอกหน่อยครับจะได้นำไปแก้ไขครับ

ทุเรียน 2 เดือนไม่ทราบเป็นโรคอะไรใบออกสีเหลืองช่วยบอกหน่อยครับจะได้นำไปแก้ไขครับ

6 Likes

น่าจะขาดธาตุอาหารค่ะไม่ใช่โรค อาจจะต้องดูว่าให้ปุ๋ยอะไรไป ต้นเล็กๆแบบนี้ให้สูตรเสมอไปก่อนค่ะ แล้วอาจจะต้องช่วยให้ธาตุรองด้วย ลองหาซื้อธาตุรองมาพ่นนะคะ

2 Likes

ขอโทษนะครับ อาจเกิดจากรากไม่ดูดอาหารไปเลี้ยงใบมีปัญหาที่ราก น่าจะดูค่าความเป็นกรด ด่างของดิน ทำให้รากทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ลองเอาปูนขาวไปโรยโคนต้นเพื่อปรับค่า ความเป็นกรด ด่างครับและช่วงนี้น่าฝนเชื้อราเยอะ อย่าลืมราดด้วยไตรโคเดอร์ม่า ถ้าใส่ปุ๋ยเยอะให้สังเกตขอบใบจะไหม้ครับ

3 Likes

ทุเรียน 2 เดือนไม่ทราบเป็นโรคอะไรใบออกสีเหลืองช่วยบอกหน่อยครับจะได้นำไปแก้ไขครับ
อาการซึ่งเกิดจากกา่รดุดอาหารได้ไม่ดีการขาดธาตุอาหาร หลัก/รอง ควร
1.การพรวนดิน จากชายพุ่มตกออกไปเป็นวงแหวน กว้าง 30 เซนติเมตร ซึ่งจะช่วยให้ดินร่วนโปร่ง รากทุเรียนสามารถชอนไชไปหาน้ำและอาหารได้สะดวก อีกทั้งรากได้สัมผัสอากาศเพื่อแลกเปลี่ยนประจุ ทั้งๆที่ไม่ยังไม่ใส่ปุ๋ยก็ช่วยให้ทุเรียนเจริญเติบโตขึ้นอีกประมาณ 30 %เลยควรทำปีละ1-2 ครั้ง การพรวนดินควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีไปคราวเดียวกันเสียเลยอัตราตามข้อ2.1
2การใส่ปุ๋ย
2.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย
ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้อปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
2.3อย่าลืมให้ธาตุอาหารรอง/เสริม ซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต
ได้แก่ แคลเซี่ยม-โบรอน เหล็ก สังกะสี แม็กนีเซียม ช่วยให้ใบอ่อนแข็งแรง หรือให้ปุ๋ยทางใบไปก่อน 20-20 -20 +TEหรือ 30-20-10+TE
3.ให้ทำการตรวจวิเคราะห์ดินที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดใกล้บ้าน
4.ปรับปรุงดินตามค่าวิเคราะห์

2 Likes