กล้วย 1 เดือนโตช้ามั้ยค

กล้วย 1 เดือนโตช้ามั้ยค

7 Likes

#kasetgoฮีโร่กันยา ปลูกกล้วยได้ 1 ดือนต้นแตกใบขนาดนี้ไม่ได้โตช้าหรอกค่ะ

1 Like

กล้วย 1 เดือนโตช้ามั้ยค ะ
1พรวนดิน รอบๆโคน
2.การให้ปุ๋ย
2.1หลังกล้วยเริ่มแทงใบใหม่ ให้ปุ๋15-15-15 +15-0-0+26.5CaO อัตรา 100-200กรัมต่อต้นโดยแบ่งใส่เสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี แม็กนีเซี่ยม
2.2 ประมาณ 8 เดือน ก่อนออกดอก(ปลี)ให้ปุ๋ย 12-24-12 อัตรา 200 กรัม/ต้นเสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี แม็กนีเซี่ยม
2.3ระยะติดผลให้15-15-1515-0-0+26.5CaO อัตรา300กรัม/ต้น ช่วงเดือนท้ายก่อนเก็บ ให้ปุ๋ย 13-13-21อัตรา300กรัม/ต้นเสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี แม็กนีเซี่ยม

1 Like

ขั้นตอนที่ 2.1 คือให้ปุ๋ย1เดือนใส่ทุกเดือนจนถึงเดือนที่ 7ใช่ไหมครับแล้วจึงไปข้อที่ 2.2 ขอบคุณครับ