ขอวิธีเพาะต้นกระท่อมหน่อยอย่างละเอียด

ขอวิธีเพาะต้นกระท่อมหน่อยอย่างละเอียด

2 Likes

#Kesetgohero กันยามีเกสรเมล็ดแล้วยังมีแล้วให้เตรียมถาดเตรียมดินลงดินในถาดประมาณครึ่งรดน้ำให้ดินชุ่มโรยเกสรกระท่อมลงไปบางๆพอประมาณรดน้ำ้ให้ชุ่มอีกครั้งคลุมด้วยพลาสติกขุ่นหรือใสให้ดีวางไว้ในที่มีแสงบ้างอีก 7 วันแล้วเปิดดู ถ้าเกสรสมบูรณ์การงอกก็จะมีถ้ายังก็ปิดไว้อีกรอบค่อยเปิดดูถ้ายังไม่งอกก็ควรหาเกสรใหม่มาเพาะเท่านั้เอง

โพสนี้เลยค่ะ รู้จักวิธีปลูก “กระท่อม” พืชเศรษฐกิจหน้าใหม่ที่จะสร้างรายได้ต้นละ 5,000-10,000 บาทต่อเดือน