มะขามเปรี้ยวยักษ์ออกดอกแล้วเกิดการร้อนแล้งดอกร่วงหมดจะออกดอกอีกไหม

มะขามเปรี้ยวยักษ์ออกดอกแล้วเกิดการร้อนแล้งดอกร่วงหมดจะออกดอกอีกไหม

1 Like

ลองกู้สถานการณ์ คืน ทางดิน ให้ปุ๋ย 8-24-24 อีกครั้ง และพ่นปุ๋ย 0-52-34จำนวน 2-3ครั้ง ทุกๆ 7 วัน งดน้ำเลย หากใบเริ่มร่วง ก็จะแตกตาดอกมาใหม่ ลองทำดูนะครับ

1 Like