การเลี้ยงแหนแดง

การเลี้ยงแหนแดง

เห็นเค้าว่าปลูกในนาเป็นอาหารข้าวใช่ไหม

การเลี้ยงแหนแดงซึ่งพบว่าแหนแดงช่วยปลดปล่อยไนโตรเจนให้แก่ต้นข้าว
จากการ สอบถามจากเจ้าหน้าที่กรมการข้าวแล้วว่าไม่มีจำหน่ายคงต้องหาช้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งขึ้นปะปนกันกับแหนเขียว
1.การเลี้ยงแหนจะแพร่พันธ์ุได้อย่างรวดเร็ว จะเลี้ยงในบ่อ สระน้ำ แม้ในแหล่น้ำธรรมชาติยังมี
2.ถ้าไม่สามรถหาแหนแดง แหนเขียวก็ได้เหมือนกัน
3.แหนแดง ช่วยเพิ่มไนโตรเจนให้ แก่ข้าว
4.หากปลูกข้าวอายุยาวถ้ามแหนแดง สามารถเลี้ยงปลากินพืชได้อีกด้วยแต่ปริมาณปลาต้องไม่มากเกินไป
5.หลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว แหนก็ตายเป็นปุ๋ยให้แก่ดิน

1 Like