ทุเรียนเล็กที่ปลายยอดงองุ่ม ใบเล็กเรียวและหยิกจะแก้ไขอย่างไรครับ

ทุเรียนเล็กที่ปลายยอดงองุ่ม ใบเล็กเรียวและหยิกจะแก้ไขอย่างไรครับ

แมลงปากดูดระบาดอาการใบบิดเบี้ยวหงิกงอจะมีเพลี้ยไฟซึ่งใบอาจจะไม่ร่วง แต่ถ้าเพลี้ยจักจั่นฝอยใบหงิกงอในลักษณะขอบใบแห้งม้วนเข้ามาเส้นกลางใบ ใบอ่อนร่วงเหลือแต่ก้านที่ชาวสวนเรียกยอดไม้กวาด

1 Like

ต้องแยกให้ออกก่อนว่าเป็นชนิดไหน เพราะการป้องกันกำจัดแตกต่างกัน

มีภาพประกอบไหม