ทำยังไงไห้มะลิออกดอกหน้าหนาวครับ ที่ชัยนาท ขอบคุนครับ

ทำยังไงไห้มะลิออกดอกหน้าหนาวครับ ที่ชัยนาท ขอบคุนครับ

สูตรจากปู้เชี่ยวชาญครับ
ช่วงปลายฤดูฝน ประมาณ กันยายน-ตุลาคม
1.การตัดแต่งกิ่ง
1.1ครั้งที่1ตัดแต่ง ปลายกิ่ง กิ่งกะโดง กิ่งแซมขนาดเล็ก กิ่งเป็นโรคออกหลังตัดแต่งกิ่งเกิดยอดใหม่
1.2ใส่ปุ๋ย 17-17-17หรือ15-15-15-+15-0-0+26.5 CaO (2/1)อัตรา 50 กรัม/ต้นทุก 2 สัปดาห์ เสริมแคลเซี่ยม -โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสีภายใน 10-20 วัน ก็จะแตกยอดอ่อน และดูแลศัตรูพืชจะมาทำลายใบอ่อน
1.3ครั้งที่2และเมื่อยอดใหม่ยาวได้ประมาณ 10-20 เซนติเมตร ตัดแต่งเฉพาะปลายยอดอีกครั้ง เพื่อให้ได้แขนงย่อยมากมายและดูแลศัตรูพืชจะมาทำลายใบอ่อน
1.4 ใส่ปุ๋ย8-24-24หรือ12-24-12อัตรา 50 กรัม/ต้นทุก 2 สัปดาห์ เสริมแคลเซี่ยม -โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี
3.การกระตุ้นการออกดอก
3.1 ฉีดพ่น ไทโอยูเรียเข้มข้น1% ใช้สาร (สาร200กรัม/น้ำ 20 ลิตร) 1ครั้งหลังตัดแต่งกิ่งครั้งสุดท้าย ทันที สารนี้อาจทำให้ใบเหลืองร่วงได้
3.2 ฉีดพ่น โปแตสเซี่ยมไนเตรทเข้มข้น2.5% ใช้สาร (สา500กรัม/น้ำ 20 ลิตร) 1ครั้งหลังตัดแต่งกิ่งครั้งสุดท้าย ทันที สารนี้ไม่ทำให้ใบเหลืองร่วง
3.3หลังฉีดสาร ไทโอยูเรีย และโปแตสเซี่ยมไนเตรทจะทำลายการพักตัวและออกดอกได้ประมาณ 70-90% และสารมารถให้ปุ๋ยได้ตามปกติ
4.การให้น้ำตามปกติ ช่วงมะลิ ออกดอกตลอดจากปลายฝน-ปลายหนาว
5.การคลุมดิน เช่นฟางข้าว หญ้าแห้ง เศษเปลือกถั่ว หรือพลาสติกสีดำคลุมแปลง เพื่อช่วยเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น ช่วยให้รากสามารถดูดน้ำและอาหาร
6.อย่าลืมเมื่อให้ปุ๋ยควรทางใบ10-52-17 เสริมแคลเซี่ยม -โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี ช่วยให้การออกดอกมากขึ้น ทามยังไงให้มะลิออกดอกหน้าหนาว