กล้วยเหมาะในการปลูกเดือนไหน

กล้วยเหมาะในการปลูกเดือนไหน

4 Likes

ปกติที่บ้าน ขนาดไถทิ้งยังขึ้นได้ตลอดหน้าฝนคาะ

1 Like

เดือนนี้ถึงสิ้นปีเลยครับ

2 Likes