สาเหตุใบกล้วยไข่เกิดจากอะไรผลก็เป็นด้วย

สาเหตุใบกล้วยไข่เกิดจากอะไรผลก็เป็นด้วย

3 Likes

ให้สังเกตว่ามีหอยขนาดเล็กมากินผิวใบหรือไม่?