อยากแก้อาการไวรัสในมะระจีน พอมียาตัวใหนแนะนำบ้างใหมครับ

อยากแก้อาการไวรัสในมะระจีน พอมียาตัวใหนแนะนำบ้างใหมครับ

ไวรัสในพืชไม่มียารักษาครับ ให้ตัดส่วนที่เป็นโรคออกไปเผาทำลายและเน้นป้องกันกำจัดแมลงเพราะโรคพวกนี้มีแมลงเป็นพาหะเอามาครับ

1 Like

ไวรัสพืชตระกูลแตงมะระและเมล่อน ที่กำลังระบาดในปัจจุบันคือ ทอสโพไวรัส มีเพลี้ยไฟเป็นแมลงพาหะ เชื้อนี้อยู่ในพืชตระกูลพริก มะเขือ และแตง ใบแสดงอาการเหลืองเป็นจ้ำๆและอาการหงิกร่วมด้วย การป้องกันกำจัดต้องกำจัดเพลี้ยไฟให้ได้ผล 1.ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองให้มากที่สุดอย่างน้อย 80จุดต่อไร่ 2.แช่เมล็ดหรือคลุกด้วยสารไทอะมีทอกแซม 35%FS หรืออิมิดาโคลพริด 60%FS 5-10ซีซีต่อเมล็ด 1กก 3.หลังปลูกแล้ว 21วัน สำรวจพบเพลี้ยไฟมาติดกับดักพ่นสารกลุ่ม 5สไปเนโทแรม กลุ่ม 6อีมาเมกติน กลุ่ม 2ฟิโพรนิล กลุ่ม 15 ลูเฟนนูรอน โนวาลูรอน กลุ่ม 23 สไปโรมีไซเฟน กลุ่ม 1 เบนฟูราคาร์บ ใช้สารแต่ละกลุ่มติดต่อกันไม่เกิน 15 วัน ต้องเปลี่ยนกลุ่มสารหมุนเวียนเพื่อป้องกันการดื้อยา นอกจากนี้ผสมยาราดโคนต้นเพื่อกำจัดระยะดักแด้ ด้วยสารกลุ่ม 1 คาร์โบซัลแฟน ไตรอะโซฟอส หรือหาเชื้อราเขียวเมทาไรเซียมราดทางดินก็ช่วยได้

1 Like

ไวรัสรักษาไม่ได้ ต้องป้องกันแมลงพาหะทั้งเพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว เพลี้ยอ่อน

1 Like