รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร ที่จะช่วยตอบคำถามในชุมชนของเรา

รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร ที่จะช่วยตอบคำถามในชุมชนของเรา

  • คุณภูมิพีรพงค์ พาหิรัญ ผู้เชี่ยวชาญการจัดการธาตุอาหารพืช บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด
    ผู้เชี่ยวชาญด้านธาตุอาหารพืช และโรคพืช เช่น ลำไย ส้ม รวมไปถึงพืชหัว เช่น มันฝรั่ง และอื่น ๆ

  • คุณเกรียงไกร พุ่มพุฒ ผู้เชี่ยวชาญการจัดการธาตุอาหารพืช บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด
    ผู้เชี่ยวชาญด้านธาตุอาหารพืช เช่น ทุเรียน ผักกินใบ-ผล และไม้ผลอื่น ๆ

7 Likes