รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร ที่จะช่วยตอบคำถามในชุมชนของเรา

รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร ที่จะช่วยตอบคำถามในชุมชนของเรา

  • คุณเสกสรร เอกจิตร ผู้เชี่ยวชาญการจัดการธาตุอาหารพืช บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด
    ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการธาตุอาหารพืช และระบบการปลูกพืช พืชผัก พืชไร่ พืชสวน

  • คุณพยัคฆพล บารมีชินโชติ ผู้เชี่ยวชาญการจัดการธาตุอาหารพืช บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด
    ผู้เชี่ยวชาญด้านธาตุอาหารพืช เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ทุเรียน มังคุด และเงาะ

7 Likes