รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร ที่จะช่วยตอบคำถามในชุมชนของเรา

รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร ที่จะช่วยตอบคำถามในชุมชนของเรา

  • คุณสุเทพ สหายา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการแมลงและศัตรูพืช
    ผู้วิจัยด้านการป้องกัน กำจัดแมลงศัตรูพืชสวนและพืชไร่ต่าง ๆ โดยวิธีผสมผสานมาตั้งแต่ปี 2530 มีผลงานหนังสือ “รู้ลึกเรื่องสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช” พร้อมทั้งคอยให้คำปรึกษาด้านศัตรูพืชทางสื่อออนไลน์และในวารสารเคหะการเกษตร

  • คุณอรพรรณ วิเศษสังข์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและกำจัดโรคพืช
    ู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันกำจัดโรคพืชมากว่า 38 ปี เคยเป็นผู้เขียนบทความและตอบปัญหาคลินิกเกษตรในวารสารโรคพืชมา 30 ปี และเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดโรคพืช และ การใช้สารฯอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพแก่เกษตรกร

  • คุณมนู โป้สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงคุณภาพผลไม้
    ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตรและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ และเป็นอาจารย์พิเศษด้านการผลิตไม้ผลและการดำเนินการตัดสินการประกวดไม้ผลทั้งในไทยและต่างประเทศ

43 Likes

ขอถามผู้เชี่ยวชาญไม้ผล จำปาดะพันธุ์อะไรเป็นนิยมในท้องตลาดครับ

2 Likes

อยากขอความรู้เรื่องฆ่าแมลงแบบอินทรีย์ครับ
ส้มโอติดเขตป่าสงวนมีแมลงวันทองและผีเสื้อมวลมากฉีดเคมีและ อินทรีย์พวกจุลินทรีย์ เอาไม่อยู่เสียหาย80%

4 Likes

พันธ์ุทานสด ต้องขวัญสตูลเนื้อหนากลิ่นอ่อน แห้ง ส่วนทอด ใช้พันธ์ุพื้นเมืองทั่วไป

3 Likes

ขอบคุณมากครับ

โรคใบไหม้ข้าวใช้ยาอะไรครับ

สวัสดีครับคุณสุทิน เตชะ หากมีคำถามการเกษตร สามารถพูดคุยกับชุมชนได้โดยกดตั้งคำถามใหม่ในหน้าชุมชน หรือหากมีข้อสงสัยเรื่องวิธีใช้งานแอปพลิเคชั่นของเรา สามารถแอดไลน์ของเราโดยการกดลิ้งก์นี้ https://bit.ly/3eIxH3t ได้เลยนะครับ แอดมินพร้อมตอบครับ

สวัสดีครับคุณฉัตร บัวนาค หากมีคำถามการเกษตร สามารถพูดคุยกับชุมชนได้โดยกดตั้งคำถามใหม่ในหน้าชุมชน หรือหากมีข้อสงสัยเรื่องวิธีใช้งานแอปพลิเคชั่นของเรา สามารถแอดไลน์ของเราโดยการกดลิ้งก์นี้ https://bit.ly/3eIxH3t ได้เลยนะครับ แอดมินพร้อมตอบครับ

อยากทราบว่าจะทำให้มะละกอต้นเตี้ยผลดกทำยังไงค่ะ

สวัสดีครับ หากมีคำถามการเกษตร สามารถพูดคุยกับชุมชนได้โดยกดตั้งคำถามใหม่ในหน้าชุมชน หรือหากมีข้อสงสัยเรื่องวิธีใช้งานแอปพลิเคชั่นของเรา สามารถแอดไลน์ของเราโดยการกดลิ้งก์นี้ https://bit.ly/3eIxH3t ได้เลยนะครับ แอดมินพร้อมตอบครับ