อยากได้แหนแดงมาเลี้ยงในนาข้าวหาได้ที่ไหนคะ

อยากได้แหนแดงมาเลี้ยงในนาข้าวหาได้ที่ไหนคะ

แหนแดงในนาข้าว สอบถามจากเจ้าหน้าที่กรมการข้าวแล้วว่าไม่มีจำหน่ายคงต้องหาช้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งขึ้นปะปนกันกับแหนเขียว
1.การเลี้ยงแหนจะแพร่พันธ์ุได้อย่างรวดเร็ว
2.ไม่สามรถหาแหนแดงแหนเขียวก็ได้เหมือนกัน
3.แหน ช่วยเพิ่มไนโตรเจนให้ แก่ข้าว
4.หากปลูกข้าวอายุยาว สามารถเลี้ยงปลากินพืชได้อีกด้วยแต่ปริมาณปลาต้องไม่มากเกินไป
5.หลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว แหนก็ตายเป็นปุ๋ยให้แก่ดิน