ลำไยราดสารเเล้ว เเนะนำยาเปิดตาดอกที่ได้ผลชัดเจนให้หน่อยค่ะ

ลำไยราดสารเเล้ว เเนะนำยาเปิดตาดอกที่ได้ผลชัดเจนให้หน่อยค่ะ

4 Likes

เพื่อกระตุ้นการแตกตาดอกหลังสาร 7-10 วันโดยการพ่นสารสกัดจากสาหร่ายทะเล40-50 มิลลิลิตร และปุ๋ย 13-0-46 อัตรา 500 กรัม/น้ำ 20ลิตร เพื่อให้ลำไยแทงช่อดอกมากขึ้น

การดูแลช่วงออกดอก
ช่วงเวลาที่ลำไยพัฒนาการออกดอกจะใช้เวลา6-8 สัปดาห์ต้นลำไยจะใช้อาหารสะสมไว้เพื่อสร้างตาดอกและพัฒนาส่วนสึกหรอส่วนอื่นๆ ลำไยแสดงอาการขาดไนโตรเจน ใบกร้าน สีเขียวซีด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลลำไยด้อยคุณภาพได้ จำเป็นต้องเพิ่มความสมบูรณ์ให้ต้นลำไยดังนี้

1ให้ปุ๋ยในช่วงลำไยแทงช่อดอกยาว 10-15 เซนติเมตรด้วย 25-7-7หรือ 15-0-0 อัตรา 1-3 กิโลกรัม ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ผสมปุ๋ยเคมี 21-0-0อัตราส่วน 10:1 ปริมาณ 2-3 กิโลกรัม/ส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร
a ช่อยืดยาว

2 ควรให้น้ำเพื่อพัฒนาช่อดอกให้ยืดยาวและค่อยๆลดลง 1น 3 ของปริมาณที่ให้ปกติ

3 เพื่อให้ช่อดอกพัฒนาอย่างรวดเร็ว ฉีดพ่นด้วย จิ๊บเบอเรลลิน 1ครั้งไม่ควรใช้เกิน 2 ครั้งจะส่งผลกระทบต่อการติดผลน้อย เนื่องจากจะมีการชักนำดอกตัวผู้มากเกินไป
b ช่อดอกพัฒนา

4 ช่วงลำไยแทงช่อใหม่มักจะมีศัตรูพืชเข้าทำลายได้แก่ หนอนกัดกินช่อและดอกลำไย มวนลำไย เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง โดยทำให้ดอกแห้งแล้ว ยังให้ผลเป็นราดำตามมา

2 Likes

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณครับ กำลังอยากรู้