สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

2 Likes

คำถามคืออะไร ?
จากภาพ ทุเรียนห่ามแข็งยังไม่นุ่ม สีไม่สม่ำเสมอ

สวัสดีครับ สวนที่ไหนครับนิ