ทำไมมะม่วงเอามาปลูกทางใต้มักจะมีหนอนเจาะ โคนต้นและมันชอบดินประเภทไหนอากาศอย่างไร

ทำไมมะม่วงเอามาปลูกทางใต้มักจะมีหนอนเจาะ โคนต้นและมันชอบดินประเภทไหนอากาศอย่างไร

ครับ มันเป็นความจริงว่ามะม่วงพันธ์ุปลูกทางใต้ ออกผลได้เป็นบางพันธ์ุ เช่นโชคอนันต์ น้ำดอกไม้ ส่วนพันธ์ุอื่นๆไม่ค่อยให้ผล เนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสม
อีกประเด็น มะม่วงอายุสั้น เนื่องหนอนเจาะต้นเข้าทำลาย ทั้งแม้แต่มะม่วงเบาเองก็ยังโดนหนอนเจาะต้นเข้าทำลายด้วยเช่นเดียวกัน

2 Likes

มะม่วงชอบดินร่วนปนทรายครับ

1 Like