ผมปลูกทุเรียนและอยากเปิดล้งทุเรียนเองที่ใต้ต้องเริ่มติดต่อหรือหาข้อมูลไหนครับ

ผมปลูกทุเรียนและอยากเปิดล้งทุเรียนเองที่ใต้ต้องเริ่มติดต่อหรือหาข้อมูลไหนครับ

28 Likes

เพื่อนเราเช่าล้งที่เขามีพร้อมทุกอย่างเอา

1 Like

ลองติดต่อเกษตรอำเภอดู

2 Likes

ขอบคุณครับ

ถ้ามีแหล่งทุนกับคู่ค้า ลองติดต่อกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูครับ

3 Likes

มีเบอร์ไหมครับ

ไม่มีครับ ลองเสิชดูในกูเกิ้ล

1 Like

ขอบคุณมากครับพี่

ครับผม

ผมไม่แน่ใจนะ แต่ลองถามเกษตรจังหวัดดูก่อนไหม เผื่อเขามีข้อมูลให้

2 Likes

หาข้อมูลจากหลายๆที่ดู

2 Likes

ขั้นตอนไม่ง่ายนะบอกเลย

2 Likes

การเฺปิดล้งส่งออกนั้น งานส่วนเกี่ยวข้องทางกรมวิชาการเกษตร เกษตรกลาง บางเขน ว่าด้วยหลักการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ที่ว่าด้วยมาตรฐานการคัดบรรจุ GMP ซึ่งต้องเครื่องมือและอูปกรณ์ ควบคุม คัดแยก และบรรจุ ส่วนการส่งออกก็ต้องติดต่อ ศูนย์บริการการส่งออกเช่นเดียวกัน