จริงไหมคะที่เขาบอกว่าลำใย ไม่แต่ง ไม่โต

จริงไหมคะที่เขาบอกว่าลำใย ไม่แต่ง ไม่โต

18 Likes

แต่งเถิดจะเกิดผล

2 Likes

ผมแต่งครับ เพราะการแต่งกิ่งลำใยจะช่วยลดปุ๋ยลดน้ำ

2 Likes

ขอบคุณคะ

ผมไม่แต่งก็เห็นออกลูกดี ทำเบอร์ได้

แล้วแต่สวนใครสวนมันไหมคะ มันอาจจะไม่เหมือนกันไปหมดทุกที่

1 Like

ที่สวนแต่งค่ะ ได้ราคาดี

2 Likes

จริงๆ การแต่งกิ่งถ้าไม่พูดเรื่องทำเบอร์แล้ว มันจะช่วยต้นไม่ต้องแบกน้ำหนักผลบนต้นมากเกินไปกันกิ่งหักไม่ก็โค่นล้ม

4 Likes

ขอบคุณค่า

เข้าใจว่าถ้าสวนใหญ่จะใช้งบเยอะ ลองแต่งเท่าที่จำเป็น

ทดลองเลยสักต้นสองต้นที่แต่งกับไม่แต่งละเทียบผลดูว่ามันเป็นยังไง

2 Likes

ผมแต่งเพื่อให้ต้นไม่ต้องสูญเสียธาตุอาหารมากเกิน มันอาจจะต้นโทรม ตาย หรือไม่ออกผลในฤดูต่อไป แค่นั้นเลย

2 Likes

ลองพิจารณาดูครับ

1 Like

ลำไยออกผลเป็นช่อขณะเจริญเติบโตผลลำไยที่อยู่ในช่อจะแย่งอาหารซึ่งกันและกันทำให้ผลเล็ก ดังนั้นการทำให้ผลผลโตได้มาตรฐานจำเป็นจะต้องทำการตัดแต่งปลายช่อให้ผลลำไยในแต่ละช่อมีปริมาณน้อยลงโดยไว้ผลประมาณ 60 ผล(หรือความลึกประมาณ 40%ของช่อ) ส่วนการทำลำไยช่อใหญ่ทางภาคตะวันตกนิยม ตัดทิ้งทั้งช่อ ซึ่งจะตัดกิ่งที่มีช่อเล็ก ผลไม่สมบูรณ์ หรือมีผลแซมใบ กิ่งที่มีผลไม่สม่ำเสมออกประมาณ 10-20%ระยะที่ควรทำการตัดแต่งควรเป็นช่วงที่ผลลำไยอายุ ประมาณ 2 เดือน ขนาดมะเขือพวง ประมาณ 1.0 เซนติเมตร

  1. ระยมะเขือพวง

  2. ตัดปลายช่อ


    2.ตัดทิ้งทั้งช่อ