คืออะไร มาจากไหน

คืออะไร มาจากไหน

17 Likes

ปักหมุด

รอผู้รู้ครับ

ตามค่ะ

โรคช่อดอกดำครับ

5 Likes

ขอบคุณครับ

ระบาดเยอะเวลาฝนตกมา ดอกเริ่มบาน และมีเพลี้ยไฟเยอะ

3 Likes

ขอบคุณครับ

ใช้คาร์เบนดาซิม พ่นครับ

เกิดจากเพลี้ยไฟ

โรคช่อดอกดำ เกิดจากเชื้อราหลายชนิด

ราลงช่อครับ