ยาฉีดคื่นช่ายไม่ให้เน่าใบสวยค่ด

ยาฉีดคื่นช่ายไม่ให้เน่าใบสวยค่ด

๑. ต้องหว่านคึ่นช่ายไม่ให้แน่นเกินไป
๒. ถ้ามีซาแลนด์ช่วยเรื่องร่มเงา จะลดการเป็นโรคได้ โดยอาจจะไม่ต้องพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชเลย
๓. ถ้าปลูกนอกซาแลนด์ ควรพ่นสารในลักษณะป้องกันตั้งแต่ช่วงแรกๆก่อนที่ และก่อนเกิกโรค ต้นจะขยายมาติดกัน เพราะโรคจะเริ่มเกิดที่ใบล่างก่อน การพ่นหลังโรคแล้ว บางครั้งก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร
๔. สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่นสารในกลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และป้องกันการดื้อของเชื้อต่อสารป้องกันกำจัดโรคพืช ควรพ่นสลับหรือผสมกับสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซบ โพรพิเนป คลอโรทาโลนิล เป็นต้น

1 Like

ขอบคุณมากคะ