ปลูกแตงโมติดลูกเท่าไข่ไก่ แล้วเหียวเกิดจากสาเหตุไรคัรบ

ปลูกแตงโมติดลูกเท่าไข่ไก่
แล้วเหียวเกิดจากสาเหตุไรคัรบ

พืชเหี่ยวเพราะขาดน้ำ แสดงว่าระบบรากไม่สมบูรณ์

ดังนั้นต้องตรวจสอบที่ระบบรากว่าเกิดอะไรขึ้น การเหี่ยวในแตงโมมีโอกาสเป็นไปได้จากหลายสาเหตุ แต่ที่สำคัญมี ๒ สาเหตุคือ

๑, โรครากปม จากการเข้าทำลายของไส้เดือนฝอยรากปม ถอนต้นขึ้นมาดูระบบรากผิดปกติ บวมเป็นปม ทำให้การดูดน้ำไม่สะดวก
๒. จากเชื้อราในดิน ถ้ารากไม่เป็นปม ตัดต้นที่เหี่ยวดูระบบท่อน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เพราะเชื้อราเจริญพัฒนาขึ้นไปอุดท่อน้ำ