ขออาจารย์ให้คำแนะนำด้วยครับมังคุดปลูกประชิดเกินแสงแดดส่องไม่ถึงควรจัดยอดออกหรือควรแต่งกิ่งให้โปร่งดีครับ

ขออาจารย์​ให้คำแนะนำด้วยครับ​มังคุดปลูกประชิดเกินแสงแดดส่องไม่ถึงควรจัดยอดออกหรือควรแต่งกิ่งให้โปร่งดีครับ

2 Likes

ของผมใช้วิธีตัดปลายกิ่งครับเว่นช่องให้แสงแดงส่องได้ และเราสามารถเดินได้สะดวก ส่วนในลำต้นก็ตัดแต่งกิ่งปกติ

การตัดแต่งกิ่ง Pruningมังคุด
การตัดแต่งกิ่งเป็นขบวนการหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดที่จะลดปริมาณกิ่งที่มีมากแต่ไม่เป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับทรงพุ่ม
ก.การตัดแต่งกิ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท
1.การตัดแต่งกิ่งเพื่อสร้างหรือควบคุมทรงพุ่ม เป็นการตัดแต่งเพื่อสร้างหรือควบคุมความสูงและความกว้างทรงพุ่มตามที่ผู้ผลิตต้องการเช่นมังคุด ความกว้างทรงพุ่ม 5-6 เมตร สูงประมาณ 6 เมตร (ระยะ6X6 เมตร)
ประโยชน์
1.1.1 สะดวกในการปฏิบัติงานได้แก่ พ่นสารเคมี เก็บเกี่ยว ฯ
1.1.2 ต้นมังคุดได้รับแสงทั่วทั้งทรงพุ่ม ทำให้ออกดอกติดผลดี
1.1.3 อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับชื้น เป็นที่อาศัยหลบซ่อนของโรคและแมลง
1.1.5ทำให้โครงสร้างลำต้นแข็งแรง ไม่โค่นล้มง่าย
3 หลักการตัดแต่งกิ่งเพื่อคุมทรงพุ่ม
1.3.1
ตัดลำต้นกลางที่ระดับสูง 5.0เมตร**.ตัดแต่งกิ่งกระโดง หรือกิ่งน้ำค้างออกเพื่อลดการแก่งแย่งอาหารและเพื่อควบคุมความสูง-6 เมตรทรงพุ่มเป็นครึ่งทรงกลม
1.3.2.ตัดกิ่งสาขาด้านข้างลำต้นที่เป็นสาขาที่เรียงซ้อนทับกันโดยเลือกตัดกิ่งสาขาที่มีขนาดเล็กกว่าออก เหลือกิ่งสาขาที่ใหญ่กว่าไว้ โดยกำหนดระยะห่างช่องไฟให้เหมาะสม สับระหว่างกันหมุนเวียนไปจากด้านล่างจนถึงด้านบนยอดลดการทิ้งกิ่ง
1.3.3.กิ่งในทรงพุ่มอื่นๆกิ่งมุมแคบ กิ่งแซมด้านข้างลำต้น กิ่งแซมที่ออกจากกิ่งสาขาใหญ่ในทรงพุ่ม
1.3.4.ตัดแต่งกิ่งด้านล่างชายพุ่มให้สูงจากพื้นดิน ประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกลดการอับชื้น
2.การตัดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล
ประโยชน์
2.1.1 แสงส่องผ่านได้ทั่วทั้งทรงพุ่มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง
2.1.2 อากาศถ่ายเทได้สะดวก การคายน้ำได้ดีไม่อับชื้น
2.1.3 ลดแหล่งอาศัยหลบซ่อนของโรคและแมลง
2.1.4 ลดปริมาณกิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และแก่งแย่งอาหาร
2.1.5 ทำให้โครงสร้างลำต้นแข็งแรง
2.1.6 เพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพการออกดอกติดผลดีขึ้น
2.1.7กระตุ้นให้ต้นมังคุดแตกใบอ่อนพร้อมกันทำให้ออกดอกติดผลพร้อมกันง่ายต่อการจัดการผลิต
2.2 หลักการตัดแต่ง
2.2.1.ตัดกิ่งกระโดงหรือกิ่งน้ำค้าง โดยตัดชิดโคนกิ่ง
2.2.2.กิ่งที่ถูกโรคแมลงทำลายออก
2.2.3.กิ่งแห้ง
2.2.4หรือฉีกหักต้องตัดออก
2.2.5.ตัดแต่งกิ่งซ้อนทับกัน รูปที่ ออกเพื่อให้กิ่งทุกๆกิ่งได้รับแสงอย่างสม่ำเสมอ
2.2.6.ตัดแต่งกิ่งแซม ในทรงพุ่มออกเพื่อลดการแก่งแย่งอาหาร
2.2.7หลังจากทำการตัดแต่งกิ่ง ควรทาแผลด้วยปูนแดงหรือสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา หรือพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดรา
ช่วงเวลาที่เหมาะสม
1.การตัดแต่งเพื่อควบคุมทรงพุ่มควรทำปีละครั้ง
2.ส่วนการตัดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล ควรทำปีละ1-2 ครั้ง
หลังเก็บผลผลิต แล้วทำการตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ยบำรุงต้นไปเลย
ค.อุปกรณ์

 1. กรรไกรมือตัดแต่งกิ่ง
 2. กรรไกรด้ามยาวตัดแต่งกิ่ง
 3. เลื่อยมือขนาดเล็ก
 4. เลื่อยคันธนูขนาดกลาง(สำหรับเลื่อยกิ่งขนาดใหญ่)
 5. บันไดอะลูมิเนียมขนาดกลางสูง 2.0 เมตรรูปมีเชือกผูกยึดบันไดกับลำต้นมังคุด เพื่อปีนไปตัดกิ่งที่สูงขึ้นไป
 6. หมวกกันกระแทก ที่ใช้กับงานโยธา ฯ
 7. แว่นตากันฝุ่นเข้าตา
 8. เสื้อแขนยาว
  9.ปูนแดงหรือสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา
  ง.การปฏิบัติงาน
 9. สำรวจดู สัตว์และแมลงมีพิษ หากพบให้ไล่ออกไปก่อนที่ปฏิบัติงาน
 10. กำหนดรูปแบบ หรือโครงสร้างต้นที่มาตรฐาน
 11. ตัดแต่งกิ่งที่อยู่ด้านบนก่อนเพื่อกำหนดทิศทางแสงส่องผ่านลงในทรงพุ่ม แล้วค่อยมาตัดแต่งกิ่งด้านล่าง
 12. ทาปูนแดงหรือสารเคมีป้องกันกำจัดรา
 13. เก็บกิ่งไม้ที่ตัดแล้วออกจากแปลงปลูก ไปย่อยสลายทำปุ๋ยเพื่อลดการสะสมโรคและแมลง ที่จะย้อนกลับมาระบาดในแปลงอีก
  การดูแลหลังตัดแต่งกิ่ง
 14. ใส่ปุ๋ยด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 ,16-16-16หรือ 25-7-7
 15. รดน้ำสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นให้แตกใบอ่อน
 16. ดูแลป้องกันกำจัดศัตรูพืช ช่วงแตกใบอ่อน
 17. หากต้องการให้แตกใบอ่อนพร้อมกัน อาจใช้ไทโอยูเรีย (0.5 %) หรือ 100 กรัม / น้ำ 20 ลิตร(การใช้ไทโอยูเรียอาจทำให้ใบไหม้ ต้องศึกษาให้ละเอียดเสียก่อน)
  รูปกิ่งที่ต้องการจะตัดแต่ง
  รูปที่ 1 กิ่งกระโดง

  รูปที่ 2กิ่งกระโดงตัดแล้ว

  รูปที่ 3 กิ่งถูกโรคแมลงทำลาย

  รูปที่ 4 กิ่งแห้ง

  รูปที่ 5 กิ่งแซม

ถ้าแน่นมากขนาดนี้ ตัดต้นถัดเว้นแถวเถอะครับ แต่งกิ่งไม่น่าช่วยมาก

แน่นจัดเลย แต่งไปก็ชนกันอีก เพลี้ยชอบครับแบบนี้