โรคใบด่างในมันสำปะหลังใช้ยาอะไรรักษาครับใครรู้ครับ

โรคใบด่างในมันสำปะหลังใช้ยาอะไรรักษาครับใครรู้ครับ

1 Like

ด่างแบบไหนคะ ด่างเหลืองๆหงิกๆเพราะไวรัส หรือด่างแบบไรแดง จัดการต่างกันค่ะ ถ้ามีรูปจะดีมากค่ะ

โพสนี้ด่างแบบไรแดงค่ะ ปลูกมันสำปะหลัง ต้นเหลือง ใบด่าง พ่นยาเพลี้ยไฟไรแดงไป แต่ก็ไม่หาย แก้ไขอย่างไรครับ
ด่างไวรัสแบบนี้ค่ะ มันใบหงิกใบงอเกิดจากอะไรครับ

เหลืองแบบไวรัสลงครับ

งั้นก็ตามในโพสเลยนะคะ อาจารย์แนะนำดังนี้ค่ะ

ใบด่างมันสำปะหลัง
อาการ ใบด่างและใบหงิก เสียรูปทรง อาการด่างมีหลายแบบ เช่น ด่างเขียวซีดสลับเขียวเข้ม ด่างเหลือสลับเขียว ใบหงิก หรือ หงิกเหลือง ใบย่อยบิดเบี้ยวหงิกงอ โค้งเสียรูปทรง ใบอ่อนและใบที่เจริญใหม่ขนาดเล็กลง ยอดหงิก ต้นแคระแกร็น
การแพร่ระบาด สามารถแพร่ระบาดได้โดยท่อนพันธุ์และแมลงหวียาสูบ

การแพร่ระบาด สามารถแพร่ระบาดได้โดยท่อนพันธุ์และแมลงหวียาสูบ

แนวทางการจัดการ
๑. ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรคโดยไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค หรือแหล่งที่พบอาการของโรค หรือท่อนพันธุ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา หรือท่อนพันธุ์ที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง
๒. สำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
๓. กำจัดแมลงพาหะ ได้แก่ แมลงหวี่ขาวยาสูบ
๔. เฝ้าระวังการระบาด ของไวรัส ใบด่างในพืชอาศัยอื่นๆ ที่มีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะ โดยหลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของแมลงหวี่ขาวยาสูบ เช่น โหระพา กะเพรา ผักชีฝรั่ง พริก มะเขือ มันฝรั่ง และพืชตระกูลถั่ว และพืชอาศัยของเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง เช่น สบู่ดำ ละหุ่ง บริเวณแปลงปลูกมันสำปะหลัง

รีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอมาตรวจสอบ แล้วทำลายตามมาตรการจะได้รับความช่วยเหลือชดเชยเงินให้