ขอสอบถามผู้รู้ครับผมปลูกลำไยอยู่ สามารถปลูกอะไรแซมได้บ้างครับ

ขอสอบถามผู้รู้ครับผมปลูกลำไยอยู่ สามารถปลูกอะไรแซมได้บ้างครับ

2 Likes

ปลูกข่า ตะไคร็แซมร่องน่าจะได้ครับ แต่จะจัดการหญ้ายากมั้ยนะ

1 Like

คำถามนี้น่าจะส่งรูปมาประกอบ
1.ขนาดทรงพุ่มใหญ่ขนาดไหนแล้ว
2.ไม้ที่สมควรน่าจะเป็นไม้ต้องการร่มเงา เช่น ผักหวานป่า โกโก้ กาแฟ ผักเหรียง

2 Likes

ปลูกห่างกัน 6 เมตรครับ

1 Like