สอบถามอาจารย์ผู้รู้ครับ ในการตัดแต่งกิ่งทุเรียนถ้าตัด3กิ่งด้านขวาออกจะดีมั๊ยครับโดยเหลือกิ่งด้านซ้ายใส่เพียงกิ่งเดียว

สอบถามอาจารย์ผู้รู้ครับ
ในการตัดแต่งกิ่งทุเรียน
ถ้าตัด3กิ่งด้านขวาออกจะ
ดีมั๊ยครับโดยเหลือกิ่งด้าน
ซ้ายใส่เพียงกิ่งเดียว
(จะดีมั๊ยครับ)

4 Likes

ดีครับ?
ตัดให้เป็นลำต้นมีทรงพุ่ม
คล้ายฉัตร.ต้องพยายาม
เริ่มแต่งทรงพุ่มแต่ยังเล็ก
ถ้าไว้หลายกิ่งคล้ายลำไยไม่ให้การติดผลไม่เหมือนกัน?
ถามได้(ถ้าถูกตอ้งจะตอบ
ตรงครับ,)?

2 Likes

การตัดแต่งกิ่งควรคำนึงถึงน้ำหนักของกิ่งและใบครับ ถัาน้ำหนักทางใดทางหนึ่งมากไปก็อาจทำให้ต้นโค่นร้มได้ง่ายขึ้น ครับ

2 Likes

สอบถามอาจารย์ผู้รู้ครับในการตัดแต่งกิ่งทุเรียนถ้าตัด3กิ่งด้านขวาออกจะดีมั๊ยครับโดยเหลือกิ่งด้านซ้ายใส่เพียงกิ่งเดียว(จะดีมั๊ยครับ)
น่าจะทำต้นเตี้ยเสียเลยโดยเก็บกิ่ง ซ้าย ขวาสุดไว้ และตัด กิ่งกลางที่2จากซ้ายมือออกหลังนั้น จะได้เป็นต้นทุเรียนต้นเตี้ยแบบเปิดทรงพุ่ม มี3กิ่งหลัก จาก 3กิ่งสาขานี้ตัดปลายกิ่งให้แตกแขนง ต่อ ไปอีก2-3ครั้งแบบเขากวางเลย