ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หน้าแล้งยอดแล้วใส่ปุ๋ยครั้งแรกกี่วันคับ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หน้าแล้งยอดแล้วใส่ปุ๋ยครั้งแรกกี่วันคับ

1 Like

#ฮีโร่ตุลา การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใส่ปุ๋ยรองพื้นใช้สูตร 16-20-0/25-7-7/15-15-15/(เลือกใช้แล้วแต่ชนิดดินว่าเป็นดินอย่างได)เมื่อข้าวโพดอายุ30วันใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0