เริ่มทำการเกษตรใหม่ปลูกอะไรดีครับจังหวัดมหาสารคามน้ำไม่ท่วมครับ

เริ่มทำการเกษตรใหม่ปลูกอะไรดีครับจังหวัดมหาสารคามน้ำไม่ท่วมครับ

ถามกว้างมากครับ สภาพดิน เป็นอย่างไรแหล่งน้ำมีหรือไม่ มีพืชในใจไหม สำรวจตลาดเบื้องต้นหรือยัง ถ้าแนะนำตอนนี้ก็คงเป็นไร่นาสวนผสม จะเหมาะกว่าเพราะป้องกันความเสี่ยงด้านตลาดครับ

1 Like

แถบมหารสารคามไม้ผล ได้แกมะม่วง มะขาม ขนุน พุทรา มะละกอ ชมพู่ ฝรั่ง นอกนั้นผักต่างๆ
แต่จะต้องวิเคราะห์ดิน-น้ำก่อน/ตลาดด้วย

1 Like