ใช้ปูนขาวหรือปูนโดโลไมผสมน้ำฉีดเชื้อราในมะละกอจะทำให้ดอกไหม้ไหมครับ

ใช้ปูนขาวหรือปูนโดโลไมผสมน้ำฉีดเชื้อราในมะละกอจะทำให้ดอกไหม้ไหมครับ

3 Likes

#ฮีโร่ตุลา ปูนขาวหรือปูนโดโลไมเอาใว้หวานปรับสภาพดินจะเอามาฉีดกำจัดโรครามะละกอได้ด้วยหรือไม่เคยเห็นมะละกอเป็นโรคราก็ต้องใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชฉีดพ่น