ต้นกล้าที่เพาะไว้ขึ้นมาแล้วมันเหลืองเกิดจากสาเหตุอันใดหรือค่ะ... หรือว่าให้น้ำเยอะไปไม่มีแดดออกเลย

ต้นกล้าที่เพาะไว้ขึ้นมาแล้วมันเหลืองเกิดจากสาเหตุ​อันใดหรือค่ะ… หรือว่าให้น้ำเยอะไปไม่มีแดดออก​เลย.

1 Like

เป็นไปได้ทั้ง น้ำมากไปแฉะ และแสงน้อยด้วย เหลืองซีด ผอมสูงเอาออกมารับแสงมากขึ้น มีใบจริงแล้วค่อยให้ปุ๋ยทางใบ20-20±20+TE

#ฮีโร่ตุลา เพาะพืชอะไรน่าจะบอกด้วยค่ะ