ทุเรียนถ้าภาคเหนือช่วงหนาวมันจะหยุดแตกยอดหรือครับ

ทุเรียนถ้าภาคเหนือช่วงหนาวมันจะหยุดแตกยอดหรือครับ

1 Like

#ฮีโร่ตุลา ต้นไม้ถ้าเจออากาศหนาวก็จะหยุดเจริญเติบโต

ต้นไม้ผลเกือบทุกชนิดในช่วงฤดูหนาว จะหยุดการเจริญเติบโตและพักตัว และเมื่ออากาศอุ่นขึ้นไม้ผลใหญ่ก็เตรียมการออกดอก ส่วนไม้ต้นเล็กก็จะแตกใบอ่อนใหม่อีกครั้งหนึ่ง เราเรียกปรากฎการณ์นี้ว่า ต้นไม้พักตัว