น้อยหน้าเพิ่งติดลูกก็มีสีดำเกิดจากอะไรครับ

น้อยหน้าเพิ่งติดลูกก็มีสีดำเกิดจากอะไรครับ

5 Likes

#ฮีโร่ตุลา น้อยหน่าลูกดำเป็นโรค มั่มมี่ ผลจะเน่าแห้งและดำแต่ผลยังติดอยู่ที่ต้นไม่ร่วง

1 Like

เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ตั้งแต่ระยะผลเล็กทำให้เกิดเป็นอาการดำแห้ง เรียกว่าโรคมัมมี่

2 Likes

สรุปแก้ไขยังงัยค่ะตามอยู่ค่ะ

ต้องแก้ไขยังไงครับ

๑.ในแหล่งที่เคยมีประวัติการเกิดโรคนี้ เมื่อติดผลเล็กๆต้องพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชเป็นระยะอย่างน้อยทุก ๒ สัปดาห์
สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพพเช่น สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และเพื่อป้องกันการดื้อของเชื้อต่อสารป้องกันกำจัดโรคพืช ควรพ่นผสมกับสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซบ โพรพิเนป ซิงไทอะโซล และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก
หรือจะใช้สารในกลุ่มรหัส ๓+๑๑ ที่มีจำหน่ายในลักษณะผสมสำเร็จก็ได้ แต่ต้องไม่ลืมผสมสารประเภทสัมผัสด้วย
ในการพ่นสารฯ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ และ ลดการเกิดพิษกับพืช ไม่ควรผสมกับปุ๋ยน้ำหรือฮอร์โมนใดๆ
๒. ควรเก็บผลที่เป็นโรคออกไปจากแปลงปลูก เพื่อลดแหล่งแพร่กระจายเชื้อ