คะน้าเป็นแบบนี้สาเหตุอะไรครับ รักษายังไงครับปลูกแบบอินทรีย์ครับ

คะน้าเป็นแบบนี้สาเหตุอะไรครับ
รักษายังไงครับ
ปลูกแบบอินทรีย์ครับ

2 Likes

อาการเกิดพิษจากดินที่มีการใส่อะไรบางอย่างเข้มข้น ทั้งอินทรีย์หรือเคมี

1 Like

ใสขี้วัวละนํ้ามักขี้วัวฉีดท่าใปครับ
เป็นแค่ครึ้งเดียวครับ