เพิ่งราดฟอสอีทิล อลูมิเนียม เมื่อวาน วันนี้มีคนแนะนำ ไตรโคเดอม่า สามารถใช้ได้เลยหรือต้องรอก่อนคะ

เพิ่งราดฟอสอีทิล อลูมิเนียม
เมื่อวาน วันนี้มีคนแนะนำ ไตรโคเดอม่า สามารถใช้ได้เลยหรือต้องรอก่อนคะ