ต้นอะรัย

ต้นอะรัย

1 Like

ใบเหมือนต้นผักหนามเลยค่ะ

ต้นอุตพิด กลิ่นฉุน