จะปลูกป่าครับ ดินร่วนปนทราย อยากทราบว่าควรปลูกไม้อะไรดีที่โตเร็วและสามารถนำมาใช้ในงานก่อสร้างบ้านหรือทำเพอร์นิเจอร์ได้

จะปลูกป่าครับ ดินร่วนปนทราย อยากทราบว่าควรปลูกไม้อะไรดีที่โตเร็วและสามารถนำมาใช้ในงานก่อสร้างบ้านหรือทำเพอร์นิเจอร์ได้ครับ