พันธุ์ภูพานเฮ แพงไปไหม?

พันธุ์ภูพานเฮ แพงไปไหม?

แพงมากครับ แพงจนไม่รู้ว่ากี่ปีจะได้ทุนคืน

1 Like