สุดยอดทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 10 ดีอย่างไร

ผมได้รับพันธ์ุทุเรียนลูกผสมจันทบุรี จากกรมวิชาการเกษตร ปลูกมาประมาณ 5 ปีแล้ว ปีนี้ออกผลปีแรกติดผลง่าย ที่แรก มีประัมาณ 9ผล ค่อยร่วงไปที่ละผล สุดท้าย เหลือ อยู่ เพียงหนึ่งผลเท่านั้น ตอนปลูกป้ายพันธ์ุบอกว่า จันทบุรี 1 จากประสบการณ์ทราบ ว่า จันทบุรี 1 ผลกลม กลิ่นหอมไปทางก้านยาวตามทะเบียน ชะนีหมอนทอง แต่ทุเรียน ที่ผมปลูกลูกออกมาทรงยาวก้นแหลม หัวแหลม ต้นแรกก็คุยกับเพื่อนๆ คิดว่ามันเป็นจันทบุรี 2 (ชะนี พวงมณี ) ถ่ายรูปให้อ. ทรงพล สมศรี ท่านบอกว่า แน่นอนจันทบุรี 10 ซึ่งเป็นลูกผสม ชะนี.Xนกหยิบ เปลือกบาง เนื้อสีเหลืองเข้มอมส้ม กลิ่นอ่อน เนื้อแห้ง ละเอียด มัน เหนียว เมล็ดลีบประมาณ40% ผมปลูกในน้ำแฉะยังไม่แสดงอาการไฟท็อปเลย แสดงเขาค่อนข้างทนต่อโรครากเน่า


ผมได้รับพันธ์ุทุเรียนลูกผสมจันทบุรี จากกรมวิชาการเกษตร ปลูกมาประมาณ 5 ปีแล้ว ปีนี้ออกผลปีแรกติดผลง่าย ที่แรก มีประัมาณ 9ผล ค่อยร่วงไปที่ละผล สุดท้าย เหลือ อยู่ เพียงหนึ่งผลเท่านั้น ตอนปลูกป้ายพันธ์ุบอกว่า จันทบุรี 1 จากประสบการณ์ทราบ ว่า จันทบุรี 1 ผลกลม กลิ่นหอมไปทางก้านยาวตามทะเบียน ชะนีหมอนทอง แต่ทุเรียน ที่ผมปลูกลูกออกมาทรงยาวก้นแหลม หัวแหลม ต้นแรกก็คุยกับเพื่อนๆ คิดว่ามันเป็นจันทบุรี 2 (ชะนี พวงมณี ) ถ่ายรูปให้อ. ทรงพล สมศรี ท่านบอกว่า แน่นอนจันทบุรี 10 ซึ่งเป็นลูกผสม ชะนี.Xนกหยิบ เปลือกบาง เนื้อสีเหลืองเข้มอมส้ม กลิ่นอ่อน เนื้อแห้ง ละเอียด มัน เหนียว เมล็ดลีบประมาณ40% ผมปลูกในน้ำแฉะยังไม่แสดงอาการไฟท็อปเลย แสดงเขาค่อนข้างทนต่อโรครากเน่า19 Likes

กำลังสนใจพันธุ์นี้พอดี ขอบคุณครับ

1 Like

มีจำหน่ายที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี นอกจากนั้นมี 1-10 เบอร์ 1 ก็ดี 3เลือดก้านยาว 4ก็ดี

1 Like