อยากรู้วิธีปลูกอินทผาลัมครับ

อยากรู้วิธีปลูกอินทผาลัมครับ

2 Likes

ลองดูคำแนะนำของอาจารย์มนูได้ใน อินทผาลัมปลูกในดินอะไรได้บ้างค่ะ เลยครับ

#ฮีโร่ตุลา ต้นพันธ์เป็นเพาะเนื้อเยื้อหรือต้นพันธุ์เพาะเมล็ดค่ะ

อยากรู้วิธีปลูกอินทผาลัมครับ

การปลูกอินทผลัม
สภาพพื้นที แห้งบนที่ดอน ปริมาณน้ำฝนต่ำ ดินร่วนทราย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเตรียมดิน
1.ไถปรับพื้นที่ ด้วยผาน 3 หรือ ผานระเบิดดานไปเลย แล้วตากดิน 1 เดือนเลย
2.ไถพรวนด้วย ผาน 7 ใสปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอก 1.5-2.0 ตัน/ไร่
3 ยกเนินหลังเต่าในที่ราบ สูง 50 เซนติเมตร ร่องกว้าง 3-4 เมตร หรือยกโคกสูง 50 เซนติเมตร วงกลมกว้าง 3-4 เมตร
5. กำหนดระยะปลูก 6X6 เมตร โดยทำหลุม 50X50X50เซนติเมตร
6.การปลูกในหลุม บนเนินหลังเต่า หรือบนโคกที่เตรียมไว้ ผสมหินฟอสเฟต 500 กรัม ปุ๋ยคอกเก่า 5.0-10.กิโลกรัม ผสมกับหน้าดิน ในหลุมประมาณ 2/3 ของหลุม นำต้นกล้าตัดก้นภาชนะออก ตั้งต้นกล้าบนดินผสมแล้ว กลบดินจนท่วมประมาณ3นิ้ว
ส่วนการใ้ห้ปุ๋ย
ปุ๋ย มีดังนี้
ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้ปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ปริมาณ15-20 กิโลกรัม/ต้นปีละครั้ง
ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 16-16-16+15-0-0อัตรา 1:1 หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7หรือท่านจะใช้สุตรเสมออย่างเดียวเช่น 16-16-16อย่างเดียวก็ได้ ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต ปริมาณ ครั้ง1-2กิโลกรัม /ต้น ปีละ 2 ครั้ง
ส่วนปุ่ยในอินทผลัมให้ผลแล้ว ช่วงบำรุงต้น 16-16-16 ก่อนออกดอก ให้สูตร 8-24-24 หลังติดผล ขยายขนาด ให้16-16-16 ช่วงก่อนเก็บผล ให้สูตร 13-13-21 ครั้งละ 3-กิโลกรัม/ต้น
ตัดแต่งทาง ทำความสะอาดแปลงปลูก