การแก้ปัญหายอดไม้กวาดของทุเรียน

การแก้ปัญหายอดไม้กวาดของทุเรียน

สวนผมก็เป็นเหมือนกันเลยครับ

อากาศร้อน น้ำน้อยไหมครับ สวนผมฝนไม่ค่อยตก ต้องรดบ่อย

ยอดไม้กวาดของทุเรียนเกิดจากการทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอย ซึ่งเป็นแมลงที่ปรับตัวดื้อยาต่อสารเก่าๆที่เคยใช้เป็นประจำ ควรหาสารกลุ่มใหม่ๆที่ไม่เคย หรือนานๆครั้งจะใช้ ได้แก่ กลุ่ม 9ไพมีโทรซีน กลุ่ม 29ฟลอนิคามิด กลุ่ม 15 โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน กลุ่ม 16บูโพรเฟซีน กลุ่ม 23 สไปโรเตตระแมต หรือสารผสมสำเร็จรูป 2กลไกการออกฤทธิ์ เช่น กลุ่ม 4+3ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน อิมิดาโคลพริด+ไบเฟนทริน

2 Likes