เพิ่มพูนความรู้ด้วยเนื้อหาใหม่ๆ ใน "คลังความรู้" ทั้งการตลาด ธาตุอาหาร และมาตรฐานไม้ผล!

เพิ่มพูนความรู้ด้วยเนื้อหาใหม่ๆ ใน “คลังความรู้” ทั้งการตลาด ธาตุอาหาร และมาตรฐานไม้ผล!

Kaset Go มุ่งมั่นที่จะผลิตความรู้ให้กับเกษตรกรทุกคน ด้วยการเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ๆ ลงใน “คลังความรู้” ของชุมชน
.
เนื้อหาความรู้ของ 5 พืชหลัก ทุเรียน มะม่วง มังคุด ลำไย ส้ม ที่เพิ่มเติมมีดังนี้

  • การตลาด (แปรรูป , บรรจุภัณฑ์, เคลืบผิวส้มยืดผลผลิต)
  • ธาตุอาหาร (ธาตุหลัก, ธาตุรอง, จุลธาตุ, การให้น้ำ, การใส่ปุ๋ย)
  • มาตรฐาน (มาตรฐานการบรรจุและฉลาก, GAP)

.
การเข้าใช้งานคลังความรู้ ทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. ในหน้า ‘ชุมชน’ คลังความรู้จะอยู่บริเวณใต้ข่าวสารล่าสุด
  2. เลื่อนเพื่อเลือกชนิดพืชที่ต้องการอ่าน
  3. เมื่อเลือกชนิดพืชแล้ว สามารถเลือกหัวข้อที่สนใจอ่าน
  4. เลือกอ่านความรู้ได้เลย!

.
หากมีข้อเสนอแนะสำหรับคลังความรู้ สามารถพิมพ์แนะนำได้เลยใต้โพสนี้!

30 Likes

ต้องการรู้เรื่องทุเรียน

ต้องการศึกษาเกษตรแบบGAP