นาข้าวยาอะไรก็ฆ่าไม่ตาย

นาข้าวยาอะไรก็ฆ่าไม่ตาย

ตัวมันมีลักษณะเป็นยังไงครับ

พืชหรือแมลงครับ