ปุ๋ยแพง ซื้อไม่ไหวแล้ว?! เพื่อนเกษตรกรมีวิธีลดต้นทุนมาแบ่งปัน อ่านเลย!

ปุ๋ยแพง ซื้อไม่ไหวแล้ว?! เพื่อนเกษตรกรมีวิธีลดต้นทุนมาแบ่งปัน อ่านเลย!

ช่วงนี้วิกฤติปุ๋ยแพงถือเป็นสิ่งที่เกษตรกรทุกคนกำลังเผชิญกัน และด้วยราคาสินค้าตกต่ำลงก็ยิ่งทำให้ปัญหาหนักมากขึ้น จึงมีเกษตรกรที่สนใจหาวิธีลดต้นทุนตรงนี้ เช่นคุณ " มันดีต่อใจ" เพื่อนเกษตรกรนักตอบในชุมชน ที่โพสต์ถึงวิธีจัดการกับราคาปุ๋ย ด้วยการหมักปุ๋ยใช้เอง และให้คำแนะนำเพิ่มเติมดังนี้

 1. ซื้อเท่าที่ต้นทุนจะมี แม้จะไม่ได้ปริมาณที่ต้องการ
 2. ต้องขยันขึ้นในการทำปุ๋ยใช้เอง โดยการใช้เศษวัสดุที่เหลือใช้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆ ตัวเอามาทำปุ๋ย อาทิเช่น
 • ต้นหญ้า ต้นวัชพืชต่างๆ ที่เราตัดแล้ว รวบรวมมากองไว้เพื่อหมักทำปุ๋ย
 • มูลสัตว์ทุกอย่างทุกชนิดที่เราเลี้ยงไว้ เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด(ทั้งเป็ดเล้า และเป็ดไล่ทุ่ง) ไก่ เป็นต้น รวบรวมกองไว้หมักปุ๋ยได้เช่นกัน
 • หากไม่มี 2 ข้อแรกด้านบน สามารถใช้เศษผัก เปลือกไข่ และเศษอาหารจากครัวเรือนที่โยนทิ้งทุกมื้อ ทุกวัน เก็บรวบรวมใส่ภาชนะเก่าหรือซื้อมาใหม่ก็ได้ เช่น ถังใส่น้ำพลาสติก ถังน้ำมัน 200 ลิตร โอ่ง ตุ่ม ถังสี เป็นต้น เพื่อหมักทำปุ๋ยได้
 1. หมักปุ๋ยให้นานพอที่จะย่อยสลายได้หมด ซึ่งอาจจะใช้เวลาตั้งแต่ 1 เดือนเป็นต้นไป อาจใช้จุลินทรีย์ชีวภาพช่วยในการย่อยสลาย (ถ้าหาได้) ส่วนรายละเอียดวิธีการนั้นสามารถหาอ่านได้หลายช่องทาง
 2. ปุ๋ยที่หมักได้ สามารถนำมาใช้เดี่ยว หรือผสมกับปุ๋ยเคมี (อาจจะใช้ในอัตรา 1:1, 50:50 หรือ อื่นๆ) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้ เป็นการประหยัดต้นทุนทางการเกษตรได้
  .
  วิธีของเพื่อนเกษตรกรท่านนี้ถือเป็นวิธีที่น่าสนใจ และน่านำไปปรับใช้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว
  .
  อ่านโพสต์ของคุณ มันดีต่อใจ ได้ที่นี่ ถ้าปุ๋ยแพงมากจนซื้อไม่ไหว...ก็พอจะมีวิธีการหนึ่ง กล่าวคือ... 1.ซื้อเท่าที่เราจะมีเงินซื้อได้...ถึงแม้จะไม่ได้ปริมาณตามที
  .
  อ่านโพสต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  เงาะใบไหม้ เป็นเพราะอะไรหนอ? ไม่ต้องเครียด ลองอ่านโพสต์จากเพื่อนเกษตรกรเลย! เงาะใบไหม้ เป็นเพราะอะไรหนอ? ไม่ต้องเครียด ลองอ่านโพสต์จากเพื่อนเกษตรกรเลย!
  ปุ๋ยแพง จะผสมแม่ปุ๋ยลดต้นทุน ต้องเลือกแม่ปุ๋ยยังไง? อ่านโพสต์จากเพื่อนเกษตรกรเลย! ปุ๋ยแพง จะผสมแม่ปุ๋ยลดต้นทุน ต้องเลือกแม่ปุ๋ยยังไง? อ่านโพสต์จากเพื่อนเกษตรกรเลย!
1 Like