เจอมาจากกลุ่มปลูกผักคะน้าในเฟสบุ๊ค ครับ แบบนี้มันเป็นอะไรครับ ควรแก้ไขยังไง ครับ

เจอมาจากกลุ่มปลูกผักคะน้าในเฟสบุ๊ค ครับ แบบนี้มันเป็นอะไรครับ ควรแก้ไขยังไง ครับ

2 Likes

ภาพขยายได้ไม่ชัด แต่อากาารเนื้อใบบางแล้วแผลจะขาดทะลุ เป็นอาการที่เกิดจากเชื้อราในดิน ไรซ๊อกโทเนีย รูปนี้อาการค่อนข้างมากแล้ว
๑. หว่านปูนขาวบนใบทิ้งไว้อย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมงเพื่อกำจัดเม็ดขยายพันธุ์ (ไม่ต้องรดน้ำ)
๒ พ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ เช่น เช่น สารฯในกลุ่มรหัส 2 (ไอโพรไดโอน) กลุ่มรหัส 7 (คาบ๊อกซิน) กลุ่มรหัส 14 (เอทริไดอาโซล ควินโตซีน) และกลุ่มรหัส 20 (เพนไซคูรอน) เป็นต้น

1 Like

ขอบคุณ ครับ อาจารย์