แมลงสีส้มมันจะทำลายข้าวหรือเปล่าคะ

แมลงสีส้มมันจะทำลายข้าวหรือเปล่าคะ

1 Like

ไม่มีผลกระทบต่อข้าวครับ

1 Like