ข้าวกำลังออกรวงแล้วโดนหนอนเจาะฉีดยาคุมได้ใหมครับ

ข้าวกำลังออกรวงแล้วโดนหนอนเจาะฉีดยาคุมได้ใหมครับ

4 Likes

ไม่ควรพ่นค่ะ อาจโดนรวงข้าวได้

1 Like

หนอนเจาะอะไรครับ หนอนกอหรือหนอนห่อใบ ถ้าหนอนห่อลองตรวจดูว่าใบธงถูกทำลายหรือไม่ ถ้าทำลายเกิน 5% ผลผลิตจะลดลง เมล็ดไม่เต็ม กรณีหนอนกอข้าว จะเจาะโคนต้นเหนือน้ำ รวงที่ออกมาจะเมล็ดลีบสีขาว ถ้ารวงลีบสีขาวมากกว่า 10%ผลผลิตจะลดลง
กรณีระบาดมากจำเป็นต้องพ่นสาร ให้เลือกใช้ยาสูตรเย็น เช่น SC WG SP SL ห้ามใช้สูตร EC ในช่วงข้าวตั้งท้องและกำลังออกรวง

2 Likes

ขอบคุณมากครับ