ข้าวเกษตรอินทรีย์ #แบ่งปันความสวยงามของข้าวและวิวภูเขาที่อุดมสมบูรณ์

ข้าวเกษตรอินทรีย์ #แบ่งปันความสวยงามของข้าวและวิวภูเขาที่อุดมสมบูรณ์

13 Likes

#ฮีโร่ตุลา มีภูเขามีทุ่งนามีอากาศที่บริสุทธิไร้มลพิษเสียงรบกวน

1 Like

อากาศบริสุทธิพร้อมกลิ่นอายรวงข้าวที่ออกใหม่ด้วยคะ

#ฮีโร่ตุลา
บรรยากาศ และอากาศที่บริสุทธิ์🌿

1 Like

อากาศดีมากคะ

1 Like