ขอเรียนถาม บำรุงรักษาอย่างไรให้ใบเขียว สมบูรณ์ครับ

ขอเรียนถาม บำรุงรักษาอย่างไรให้ใบเขียว สมบูรณ์ครับ

6 Likes

ผมว่าขึ้นอยู่กับดินและน้ำสำคัญเลยครับ สวนผมปลูกใหม่ใส่สูตร 16-16-16 ครับ

รอดูด้วยครับ

ปลูกกี่ปีแล้ว

ทางดิน 16-16-16+15-0-0+แมกนีเซียมซัลเฟต

ทางใบพ่น จุลธาตุ
เหล็ก แมงกานีส โมลิบดินัม สังกะสี ทองแดง โบรอน นิเกิล

ครับ

จากภาพปลูกทุเรียนไม่ได้ยกโคก บางน้ำแฉะขัง รากไมได้อากาศ ถ้าเดินดีทุเรียนจะแตกใบใหม่
2.การพรวนดิน ทำให้ดินร่วนโปร่ง รากทุเรียนสามารถชอนไชไปหาน้ำและอาหารได้สะดวก อีกทั้งรากได้สัมผัสอากาศเพื่อแลกเปลี่ยนประจุ ทั้งๆที่ไม่ยังไม่ใส่ปุ๋ยก็ช่วยให้ทุเรียนเจริญเติบโตขึ้นอีก
ประมาณ 30 %เลย
3การใส่ปุ๋ย
3.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้ปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
3.2 ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 16-16-16+15-0-0อัตรา 1:1 หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต ได้แก่ สังกะสี แม็กนีเซียม ช่วยให้ใบอ่อนแข็งแรง
4. การบริหารจัดการศัตรูพืช หมั่นดูแลโรคและแมลง โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่า ควรหว่านเชื้อราไตโครเดอรมา ผสม รำข้าว ผสมปุ๋ยคอก สัดส่วน1:4:50-100
5.การตัดแต่ง เพื่อให้ได้ทุเรียนต้นเตี้ย โครงสร้างแข็งแรง

1 Like