ไครมีวิธีป้องกันกำจัดบั่วบ้างคับ

ไครมีวิธีป้องกันกำจัดบั่วบ้างคับ

2 Likes

#ฮีโร่ตุลา กำจัดบั่วให้ใช้สารกำจัดแมลง ไตรอะโซฟอส พิโพรนิล ไทอะมีท็อกแซม

1 Like

หนอนแมลงบั่วข้าวเป็นแมลงวัน การใช้สารเคมี
1.สูตรเม็ด เบนฟูราคาร์บ 3%จีหรือคาร์โบซัลแฟน 5%จี อัตรา 5-6กกต่อไร่
2.พ่นทางใบ
-สารกลุ่ม 1A เบนฟูราคาร์บ20%EC คาร์โบซัลแฟน20%EC
-สารกลุ่ม1B ไตรคลอร์ฟอน
-สารกลุ่ม2ฟิโพรนิล5%SC
-สารกลุ่ม4A อะซีทามิพริด 20%SP อะซีทามิพริด 2.85%EC
การพ่นทางใบอาจจำเป็นต้องบวกสาร2กลุ่ม เช่น 1+2 2+4 1+4

1 Like