สาเหตุเกิดจากอะไรครับ

สาเหตุเกิดจากอะไรครับ

3 Likes

เป็นเส้นใยของเชื้อรา ฟิวซาเรี่ยม ที่มำให้เกิดโรคเมล็ดด่าง

ภาพสวยมาก

2 Likes

ใช่ยาตัวไหนดีครับ

โรคมากับฝนครับปีนี้ฝนตกดี

1 Like

ถ่ายผ่านแว่นขยายดูง่ายดีครับ

1 Like

ปกติโรคเมล็ดด่างจะมีเชื้อสาเหตุหลายชนิด แต่ครั้งนี้เชื้อฟิวซาเรี่ยมเด่นมาก น่าจะใช้ กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) ผสมกับ สารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซบ โพรพิเนป ซิงค์ไทอะโซล คลอโรทาโลนิล เป็นต้น

1 Like